Soltcamp, (h)eerlijke duurzame vis!

Soltcamp is een visgroothandel welke (h)eerlijke en duurzame vis  levert aan retail,  groothandels, restaurants en particulieren.

Soltcamp streeft ernaar dat vis in een zo'n kort mogelijke tijdbestek van het schip op het bord bij de consument  belandt.  Indien de vis een verwerking ondergaat dienen de daarbij vrijkomende visresten behandeld te worden als humane restproducten zodat deze ook in de keten als humaan verwerkt kunnen worden. Zo kan er in de toekomst van deze vorm van proteïnes genoten blijven worden.